Kjell-Erik Moseid

Fotograf

Jeg er frilans fotograf og reporter innen natur generelt og med jakt og dyr i nordisk natur spesielt. Jeg reiste tidligere over store deler av verden, men har de siste årene konsentrert meg om det nordiske markedet og miljøet.

Jeg er utdannet biolog og for tiden bosatt i Birkenes i Aust-Agder. Men jeg farter mye rundt i hele landet etter interessante motiver, da gjerne nordiske pattedyr. Jeg legger stor vekt på bildets ekthet, arten det viser og aktiviteten i bildet. De siste årene har jeg brukt spesielt mye tid på fotografering av rådyr.

Mine favorittbilder

Mine nyeste bilder